تو هر زمینه ای خر شدیم ، به جز “خرپولی” !

.

.

دیشب با داداشم نشستیم پای هندونه

جاتون خالی با قاشق تمام مغزش رو تراشیدیم و خوردیم

بابام از اونور داد میزنه میگه : یه ذره هندونه بزارید بمونه روی اون پوست

تا رومون بشه بزاریمش دم در ! اینجوری مردم فک میکنن بز تو خونه بستیم :|

.

.

گر نباشد چیزَکی یه سری باز زٍر زٍر میکنن !

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
پریسا

[چشمک][چشمک][چشمک][چشمک]