همسر عزیزم

 تو((( بهترین عزیزترین زیباترین محبوبترین مورداطمینان ترین قدرتمندترین و ... )))مرد دنیایی

 

دوستت دارم  همه ی وجودم

دوستت دارم هستی من نفس من

دوستت دارم زندګی من

دوست دارررررررررررررم

/ 0 نظر / 13 بازدید